activiteiten startpagina wijzigingen zeeuwse fossielen uitgelegd
prikbord bijeenkomsten excursies evenementen meer weten? vindplaatsen downloads ledenpagina bibliotheek links wie doet wat? info

    dinsdag
    28 mei
bestuur


voorzitter:
Hester Loeff, Juliana Van Stolberglaan 8, tel: 0111–415838
mail

secretaris:
Lex Kattenwinkel, Ramusstraat 14, tel: 0113–216104
mail

penningmeester:
Jan de Quaasteniet, Jacob Valckeplein 1, 4461 KV Goes, tel: 06–14870812
mail

lid:
Frans Frenken, Boudewijnstraat22, tel: 0113–563676
mail

lid (PR-activiteiten):
Max Pijpelink, Spaarnestraat 13, Terneuzen, tel: 06–15575861
mailbibliotheek


bibliothecaris:
Hans Nieuwenhuize, Giessenburg 10, 4385EM Vlissingen, tel: 0118–470773
maillidmaatschap


de kosten van het lidmaatschap bedragen €12 per jaar voor Volutaleden
en voor bezoekers van de lezingavonden (Kernleden) is het lidmaatschap €25 per jaar.
Het bedrag kan gestort worden op NL71INGB0003126604 t.n.v. Penn. Werkgroep Geologie te Goes
Continuering of opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november, door respectievelijk overmaking van de contributie of afmelding bij het secretariaat (zie hierboven)


attentie!


de werkgroep kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele ongevallen, vermissingen e.d. tijdens de door haar georganiseerde activiteitenVoluta


Redactie: Lex Kattenwinkel
Tekstcontrole: Harry Raad
Digitale eindversie: Frans Frenken
Kopiëren en verzending: Riaan Rijken

Het inzenden van kopij t.b.v. de Voluta, het halfjaarlijks blad van de Werkgroep Geologie, kan ten alle tijde plaatsvinden, gericht aan de redactie, p/a Ramusstraat 14, 4461CK te Goes of per mail

Richtdata voor wat betreft de deadline van het inzenden van kopij zijn hierbij 1 januari en 1 augustus.
Voor informatie: tel: 0113-216104Website, Facebook en Instagram


webmaster
Jan de Quaasteniet, Jacob Valckeplein 1, 4461 KV Goes, tel: 06–14870812
mail
Facebook en Instagram
Max Pijpelink, Spaarnestraat 13, Terneuzen, tel: 06–15575861
mail