activiteiten startpagina wijzigingen zeeuwse fossielen uitgelegd
prikbord bijeenkomsten excursies evenementen meer weten? vindplaatsen downloads ledenpagina bibliotheek links wie doet wat? info

    vrijdag
    9 december
bestuur


voorzitter:
Harry Raad, Capelleweg 9, 4416 PN Kruiningen, tel: 0113–381942
mail

secretaris:Vacant

penningmeester:
Jan de Quaasteniet, Jacob Valckeplein 1, 4461 KV Goes, tel: 06–14870812
mail

lid:
Bert Wetsteijn, Muddy Waterstraat 58, 4337 WK, Middelburg, tel: 0118–637807
mail

lid (PR-activiteiten)
Marvin Overbeeke
mailbibliotheek


bibliothecaris:
Hans Nieuwenhuize, Giessenburg 10, 4385EM Vlissingen, tel: 0118–470773
maillidmaatschap


de kosten van het lidmaatschap bedragen €12 per jaar; bezoekers van de lezingavonden betalen dertien euro meer, t.w.v. €25 per jaar.
Dit bedrag kan gestort worden op NL71INGB0003126604 t.n.v. Penn. Werkgroep Geologie te Goes
Continuering of opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november, door respectievelijk overmaking van de contributie of afmelding bij het secretariaat (zie hierboven)


attentie!


de werkgroep kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele ongevallen, vermissingen e.d. tijdens de door haar georganiseerde activiteitenVoluta


Redactie: Lex Kattenwinkel
Tekstcontrole: Harry Raad
Digitale eindversie: Frans Frenken
Kopiëren en verzending: Riaan Rijken

Het inzenden van kopij t.b.v. de Voluta, het halfjaarlijks blad van de Werkgroep Geologie, kan ten alle tijde plaatsvinden, gericht aan de redactie, p/a Ramusstraat 14, 4461CK te Goes of per mail

Richtdata voor wat betreft de deadline van het inzenden van kopij zijn hierbij 1 januari en 1 augustus.
Voor informatie: tel: 0113-216104website en facebook


webmaster en facebookpagina beheerder
Jan de Quaasteniet, Jacob Valckeplein 1, 4461 KV Goes, tel: 06–14870812
mail