Over ons

Werkgroep Geologie van het Zeeuwsch Genootschap

De Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen(KZGW) is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in geologie en paleontologie, in het bijzonder die van Zeeland. De werkgroep is onderdeel van het Zeeuwsch Genootschap, doch opereert als een zelfstandige vereniging. Werkgroepleden hoeven niet óók lid van het Genootschap te zijn. Groot voordeel van de band met het KZGW is dat de werkgroep kan beschikken over een uitgebreid kennisnetwerk en een nog uitgebreidere (referentie) collectie.

De Werkgroep Geologie is in 1966 opgericht, toen nog onder de naam Werkgroep Paleontologie. Er zijn momenteel ongeveer tachtig leden, waarvan pakweg drie op de vier afkomstig zijn uit Zeeland. De andere ledenkomen uit overig Nederland en Vlaanderen. Alle leden delen hun belangstelling voor de Zeeuwse geologie.

In deze provincie bevinden de Tertiaire lagen zich vlak onder het oppervlak, waardoor hier vooral op de stranden een grote rijkdom aan fossielen te vinden is, waaronder schelpen, restanten van zeezoogdieren, haaientanden en foraminiferen. Vooral de Kaloot aan de Westerschelde bij Borssele is een befaamd fossielenstrand.

De Werkgroep Geologie houdt één keer per maand, behalve in de zomermaanden, op vrijdagavond in Middelburg een bijeenkomst. Op deze werkgroep avonden zijn er presentaties door eigen leden of externe deskundigen over een geologisch onderwerp (dat zeker niet per se Zeeuws moet zijn). Vaak grijpen leden deze bijeenkomsten ook aan om een bijzondere vondst aan hun clubgenoten te laten zien en te bespreken. In het programma is hiervoor ook regelmatig aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een determinatiebijeenkomst over een bepaalde groep fossielen.

Leden van de Werkgroep Geologie ontvangen tweemaal per jaar het ‘verenigingsblad’ Voluta. Hierin verschijnen excursieverslagen, artikelen over strandsuppleties, speciale vondsten en tal van andere geologische of paleontologische onderwerpen. Uiteraard worden de leden via het blad ook geïnformeerd over het lezingenprogramma. U kunt dit programma ook inzien in:

De leden kunnen ook boeken en tijdschriften lenen uit de bibliotheek van de Werkgroep Geologie met wel meer dan 750 titels!

De Werkgroep Geologie heeft ook 2 boekwerken uitgebracht:

De fossiele schelpen van de Nederlandse kust (P.W, Moerdijk et al 2010)

Zeeuwse strandfossielen (Harry Raad et Red, 2016)

Nog te koop in de boekwinkel!