Voluta

2x per jaar brengen wij het werkgroep blad Voluta uit.

De Voluta bevat het activiteitenprogramma van de Werkgroep, diverse
artikelen en actualiteiten met betrekking tot vooral de Zeeuwse Geologie.
Auteurs in de Voluta zijn vaak leden en donateurs die op deze manier
hun verhaal kwijt kunnen over bijvoorbeeld bezochte vindplaatsen, vondsten en excursies waaraan zij hebben deelgenomen.

Redactie: Lex Kattenwinkel
Tekstcontrole: Harry Raad
Digitale eindversie: Frans Frenken
KopiĆ«ren en verzending: Riaan Rijken

Het inzenden van kopij t.b.v. de Voluta, het halfjaarlijks blad van de Werkgroep Geologie, kan ten alle tijde plaatsvinden, gericht aan de redactie, p/a Ramusstraat 14, 4461CK te Goes of per mail

Richtdata voor wat betreft de deadline van het inzenden van kopij zijn hierbij 1 januari en 1 augustus.
Voor informatie: tel: 0113-216104