Bijeenkomsten

Elke laatste vrijdag van de maand houd de Werkgroep Geologie een werkgroepavond met lezingen of determinaties in het thema.

Geen lid maar wilt u toch werkgroepavonden bijwonen? Dat kan! De eerste 2 avonden zijn gratis voor aspirant leden. Na deze 2 avonden wordt verwacht om of lid te worden, of om 5€ te betalen bij de penningmeester per avond.

Agenda 2024

Eerste helft 2024

  • 26 Januari: ALV
  • 23 Februari: Presentatie door Stijn Everaert, met als onderwerp ‘Haaientanden uit Antwerpse zanden, waarin onlangs voor het eerst fossiele tanden van de zwartvlektoonhaai Mustelus aff. punctulatus zijn aangetroffen’.
  • 22 Maart: Schelpenverzamelaar Gerard Majoor komt op bezoek om een deel van zijn collectie te schenken, ruim 50 jaar geleden door hem verzameld in o.a. Zeeland. Daarna ‘determinatieavond’ van door de leden meegebracht materiaal, met de nadruk op fossiele schelpen.
  • 26 April: Presentatie Dick Mol: ‘De wolharige mammoet: opkomst, ondergang, hoe zag deze prehistorische olifant eruit en wat weten wij van zijn ecologie en zijn uitsterven?’.
  • 31 Mei: Presentatie Frank Wesselingh, getiteld ‘Licht op koude fossiele strandschelpen: nieuwe boringen op de Noordzee en in de kustzone, waaraan ook nieuwe dateringen zijn gedaan, geven inzicht in de stratigrafische herkomst van deze koude fossielen’.
  • juni t/m augustus: zomerstop

Tweede helft 2024

  • 27 September: Bespreking vakantievondsten
  • 25 Oktober:
  • 29 November:
  • 20 December:

De werkgroepavonden vinden plaats in een zaal van Grand Café
Willem,

Adres: Oranjelaan 17, 4332 VA, Middelburg.

Zaal open 19.30 u – 22.30 u,
programma 19.45 u – 22.00 u.